Dział handlowy

Halina Kołodko

Product manager, sales manager

hklimaszewska@karten.com.pl

tel. +48 85 71 31 898

mobile:+48 502 177 006


4.jpg English
4.jpg Pусский
7.jpg Deutsch

Przedstawiciele handlowi

Polska północno-wschodnia

Marek Cwalina

mcwalina@karten.com.pl

mobile: 533 806 006

Polska południowo-wschodnia

Tomasz Żentała

tzentala@karten.com.pl

mobile: 507 058 992

Polska północno-zachodnia

Jacek Kitkowski

jkitkowski@karten.com.pl

mobile: 502 355 592

Polska południowo-zachodnia

Przemysław Heluszka

pheluszka@karten.com.pl

mobile: 502 177 021

Logistyka i zamówienia

Joanna Kolesińska

jkolesinska@karten.com.pl

tel. (85) 71 85 130 wew. 18

Katarzyna Sawicka

ksawicka@karten.com.pl

tel. (85) 71 85 130 wew. 24

Katarzyna Sielewicz

ksielewicz@karten.com.pl

tel. 502 177 002

Godziny pracy:
Pon-Pt: 7.30 - 15.30
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H.U "KARTEN" Wojciech Korytkowski, 16-010 Wasilków ul. Jurowiecka 88;
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. nawiązania kontaktu będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. analitycznych [ to jest : lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy podaży i popytu ] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych);
 4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat do celów określonych w pkt. 2 lit. a i b,
 5. masz prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej (a-f) należy skontaktować się z Administratorem;
 6. w każdej chwili przysługuje Ci prawo: a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach opisanych powyżej w pkt. 2 lit. a i b. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (a-c) należy skontaktować się z Administratorem;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.